Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 07/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
9/QĐ-VQG ngày 25/01/2024 25/01/2024 Công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
3347/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 28/12/2023 vv giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
3019/QĐ-UBND 28/11/2023 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
Tải về 0
1586/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 19/04/2023 QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Lượt xem: 51
Tải về 0
1589/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 19/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp.
Lượt xem: 86
Tải về 0
số 22/QĐ-VQG ngày 14/2/2023 14/02/2023 về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vườn quốc gia Hoàng Liên
Lượt xem: 102
Tải về 9
Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 1/2/2023 01/02/2023 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 1/2/2023 về ban hành Quy chế làm việc Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 99
Tải về 9
Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định phê duyệt Dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị , tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 0
41/2022/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 115
Tải về 0
1234567