Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định phê duyệt Dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị , tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 0
số 31/NQ-HĐND 18/10/2022 Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 115
Tải về 1
Số: 30/NQ-HĐND 18/10/2022 Số: 30/NQ-HĐND, ngày 18/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh,phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 0
3953/QĐ-UBND 17/11/2020 Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định 332015QĐ-TTg ngày 1082015 của Thủ tướng Chính phủ”
Lượt xem: 168
Tải về 0
918/UBND-QLĐT 09/03/2020 V/v tăng cường quản lý nguồn chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng.
Lượt xem: 151
Tải về 0