Công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 9/QĐ-VQG ngày 25/01/2024
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QUYET_DINH_CONG_NHAN_KET_QUA_P20240125110126900_Signed.pdf