Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 07/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
1/CTr-VQG ngày 25/01/2024 25/01/2024 Công tác năm 2024 của Vườn quốc gia Hoàng Liên
Lượt xem: 23
Tải về 0
454/KH-UBND ngày 31/12/2023 31/12/2023 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 27
Tải về 0
34/TB-VQG ngày 05/12/2023 05/12/2023 Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về 0
6071 /UBND-VX ngày 24/11/2023 24/11/2023 nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 34
Tải về 0
10/BC-VQG ngày 27/1/2023 23/11/2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 03, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần 04 năm 2023.
Lượt xem: 29
Tải về 0
5987/UBND-NC ngày 22/11/2023 22/11/2023 V/v thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 54
Tải về 0
235/BC-VQG ngày 20/11/2023 20/11/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 0
233-BC/VQG ngày 17/11/2023 17/11/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 46, kế hoạch thực hiện tuần 47, năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về 0
29/TB-VQG ngày 13/11/2023 13/11/2023 về việc thông báo kết luận của Giám đốc VQG Hoàng Liên tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
12345678