Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-UBND ngày 19/01/2024 23/01/2024 phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
27-CT/TW ngày 25/12/2023 25/12/2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 32
Tải về 0
28-CT/TW ngày 25/12/2023 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 26
Tải về 0
17/CT-UBND ngày 20/12/2023 20/12/2023 một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 0
16/CT-UBND ngày 14/12/2023 14/12/2023 nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 0
20/CT-TTg ngày 08/6/2023 08/06/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 74
Tải về 0
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023 30/01/2023 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023 về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 103
Tải về 10
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 17/01/2023 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xây dựng và Nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
Tải về 0
Số 8733/CT-BNN-TCLN 23/12/2022 Số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 Chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 0
17/CT-UBND 20/12/2022 CHỉ THỊ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về 0
1234