Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 07/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
01/CT-UBND ngày 19/01/2024 23/01/2024 phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
454/KH-UBND ngày 31/12/2023 31/12/2023 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 27
Tải về 0
3347/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 28/12/2023 vv giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
140-HD/BTGTU ngày 26/12/2023 26/12/2023 tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về 0
17/CT-UBND ngày 20/12/2023 20/12/2023 một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 0
16/CT-UBND ngày 14/12/2023 14/12/2023 nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 0
6367/UBND-NLN ngày 8/12/2023 08/12/2023 tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024
Lượt xem: 38
Tải về 0
427/KH-HĐBT ngày 07/12/2023 07/12/2023 hoạt động Cổng thông tin điên tử năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về 0
3019/QĐ-UBND 28/11/2023 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
Tải về 0
12345678910...