Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 1589/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1589-qd-tccb-19042023.pdf