Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 06/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_Image_01759_20240207103104812820240207103112764_Signed_20240207110127378.pdf