Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1621/SNN -KL 09/09/2022 Số: 1621/SNN -KL ngày 09/9/2022 về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để bảo tồn loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 108
Tải về 0
84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Lượt xem: 187
Tải về 2
567/UBND-NLN 21/02/2020 Đẩy mạnh công tác quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
Lượt xem: 167
Tải về 0
50/2016/TT/BTNMT 11/11/2019 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã
Lượt xem: 261
Tải về 0
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
Lượt xem: 215
Tải về 0
628/QĐ-TTg 10/05/2017 Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Lượt xem: 192
Tải về 0