Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
182-CV/BTGTU ngày 12/12/2023 12/12/2023 thực hiện tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 46
Tải về 0
346-KH/TU ngày 27/11/2023 27/11/2023 tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Lượt xem: 27
Tải về 0
96-HD/BTGTU ngày 21/11/2023 21/11/2023 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 22
Tải về 0
25-QD/TW ngày 10/10/2023 10/10/2023 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 32
Tải về 0
124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 04/10/2023 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Lượt xem: 68
Tải về 0
166-CTr/TU 18/10/2022 Số 166-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai ngày 18/10/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về " tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất và tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 135
Tải về 1
14-CT/TU 22/06/2021 Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 279
Tải về 0
315-CV/TU 05/05/2021 Công văn số 315-CV/TU ngày 05/05/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 195
Tải về 0
08-CT/TU 03/03/2021 Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Lượt xem: 194
Tải về 1