Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9/QĐ-VQG ngày 25/01/2024 25/01/2024 Công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2024
Lượt xem: 51
Tải về 0
1 /TB-HĐTD ngày 16/01/2024 16/01/2024 Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triệu tập tham gia xét tuyển viên chức năm 2024 (vòng 2)
Lượt xem: 46
Tải về 0
3347/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 28/12/2023 vv giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
1497/SNV-CCVC 21/11/2023 V/v thực hiện chính sách của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Lượt xem: 53
Tải về 0
5/2022/QĐ-UBND 18/01/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 277
Tải về 0
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 255
Tải về 0
18/QĐ-VQG 14/01/2021 Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021
Lượt xem: 206
Tải về 0
02/TB-VQG 08/01/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triệu tập tham gia xét tuyển vòng 2
Lượt xem: 227
Tải về 0
982/SNV-CCVC 11/09/2020 V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, hăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Lượt xem: 278
Tải về 0
3217/UBND-NC 16/07/2020 V/v xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 255
Tải về 0
123