Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 5389/UBND-KT 15/11/2022 Số: 5389/UBND-KT ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai các nội dung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với Vung Nouvlle Aquitaine -CH Pháp
Lượt xem: 111
Tải về 2
23/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 211
Tải về 2
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật Thỏa thuận quốc tế
Lượt xem: 398
Tải về 2
5756/UBND-NLN 12/12/2019 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 201
Tải về 53
4964/UBND-VPUBND 28/10/2019 Về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng các mạng xã hội
Lượt xem: 180
Tải về 0
18/2017/QĐ-UBND 30/05/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 223
Tải về 2
12/KH-VQG 24/03/2017 KH đào tạo , bồi dưỡng công chức, viên chức Vườn Quốc gia Hoàng Liên năm 2017
Lượt xem: 294
Tải về 0
13/KH-VQG 24/03/2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT của VQG Hoàng Liên năm 2017
Lượt xem: 178
Tải về 0
14/KH-VQG 24/03/2017 Kế hoạch công tác TĐKT VQG Hoàng Liên năm 2017
Lượt xem: 246
Tải về 1
81/KH-UBND 24/03/2017 KH tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước tỉnh Lào Cai, năm 2016- 2017
Lượt xem: 244
Tải về 1
12