Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
133/STTTT-BCVTCNTT ngày 30/01/2024 30/01/2024 V/v đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử có ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Lượt xem: 28
Tải về 0
38 /KH-VQG ngày 14/12/2023 14/12/2023 Hoạt động Cổng thông tin điện tử Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2024
Lượt xem: 46
Tải về 1
1469 /STTTT-TTBCXB ngày 12/12/2023 12/12/2023 tuyên truyền về Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 37
Tải về 0
427/KH-HĐBT ngày 07/12/2023 07/12/2023 hoạt động Cổng thông tin điên tử năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về 0
3019/QĐ-UBND 28/11/2023 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
Tải về 0
1338/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023 13/11/2023 về việc tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lượt xem: 49
Tải về 0
402/KH-UBND ngày 30/10/2023 30/10/2023 triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 63
Tải về 0
1025/UBND-VHTT NGÀY 16/10/2023 16/10/2023 V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng zalo mini app Lào Cai số
Lượt xem: 54
Tải về 0
1013/UBND-VHTT ngày 12/10/2023 12/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 21
Tải về 0
Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 31/12/2022 31/12/2022 Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 31/12/2022 về chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về 4
123