Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
166-CTr/TU 18/10/2022 Số 166-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai ngày 18/10/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về " tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất và tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 135
Tải về 1
512-CV/TU 07/08/2021 Công văn số 512-CV/TU ngày 07/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 238
Tải về 0
14-CT/TU 22/06/2021 Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 279
Tải về 0
307-CV/TU 28/04/2021 Công văn số 307-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 159
Tải về 0
162-QĐ/TU 18/03/2021 Quy định số 162-QĐ/TU ngày 18/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Quy định tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy
Lượt xem: 268
Tải về 2
08-CT/TU 03/03/2021 Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Lượt xem: 194
Tải về 1
07-CT/TU 01/03/2021 Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2025
Lượt xem: 468
Tải về 0
05-CT/TU 12/01/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 175
Tải về 0
01-ĐA/TU 11/12/2020 Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đonạ 2020-2025
Lượt xem: 177
Tải về 0
06-ĐA/TU 11/12/2020 Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 137
Tải về 0
12