Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Lượt xem: 35
Tải về 1
16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Lượt xem: 41
Tải về 0
23/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 15/12/2023 Thông tư số 23.2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn đo đạc, báo cáo, kiểm kê, thẩm định khí nhà kính
Lượt xem: 39
Tải về 0
20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 15/12/2023 Quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng
Lượt xem: 28
Tải về 0
13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 30/11/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Lượt xem: 27
Tải về 0
2547/CĐ-BNN-TCLN ngày 24/4/2023 24/04/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Lượt xem: 54
Tải về 0
1586/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 19/04/2023 QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Lượt xem: 51
Tải về 0
1589/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 19/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp.
Lượt xem: 86
Tải về 0
Số 8733/CT-BNN-TCLN 23/12/2022 Số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 Chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 0
1558/QĐ-BNN-TCLN 13/04/2021 Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2021 của Bộ NN&PTNT: Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
Lượt xem: 160
Tải về 0
123