Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/BC-VQG ngày 15/02/2024 15/02/2024 Tình hình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
10/BC-VQG ngày 27/1/2023 23/11/2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 03, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần 04 năm 2023.
Lượt xem: 29
Tải về 0
235/BC-VQG ngày 20/11/2023 20/11/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 0
233-BC/VQG ngày 17/11/2023 17/11/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 46, kế hoạch thực hiện tuần 47, năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về 0
206/BC-VQG ngày 17/10/2023 17/10/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về 0
20/BC-VQG ngày 17/2/2023 17/02/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về 0
19/BC-VQG ngày 17/2/2023 17/02/2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 07, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần 08 năm 2023
Lượt xem: 44
Tải về 0
15/BC-VQG ngày 10/2/2023 10/02/2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 06, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần 07 năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về 0
13/BC-VQG ngày 03/2/2023 03/02/2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 04 và tuần 05, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần 06 năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
8/BC-VQG ngày 18/1/2023 18/01/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
12