Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 15/05/2024 Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
Lượt xem: 9
Tải về 0
quy định về khoán rừng 07/06/2023 vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.
Lượt xem: 99
Tải về 0
29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 03/06/2023 quy định về tinh giản biên chế
Lượt xem: 72
Tải về 0
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 255
Tải về 0
84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Lượt xem: 205
Tải về 2
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Lượt xem: 356
Tải về 0
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Lượt xem: 191
Tải về 0
76/2019/NĐ-CP 31/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Lượt xem: 199
Tải về 0
35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực lâm nghiệp
Lượt xem: 264
Tải về 0
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
Lượt xem: 231
Tải về 0
12