QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Số ký hiệu văn bản 1586/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1586-qd-tccb-19042023-16823031032881499255223.pdf