Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 củ UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 23/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 củ UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_image02937_202206150918493263220220615091858103_Signed_20220615102104314.pdf