Công văn số 2675/UBND-NLN ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; khai thác lợi thế về dịch vụ rừng các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2675/UBND-NLN
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn số 2675/UBND-NLN ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; khai thác lợi thế về dịch vụ rừng các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 0_-_CV_Tang_cuong_cong_tac_QLBVR20220616022848306_Signed_20220616024949683.pdf