Kế hoạch số 31/KH-VQG ngày 17/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2021
Số ký hiệu văn bản 31/KH-VQG
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày hiệu lực 17/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 31/KH-VQG ngày 17/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Duy Thịnh
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_tuyen_truyen_phap_lua20210817025632753_Signed.pdf