Kế hoạch số 30/KH-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch biên soạn bổ sung và tái bản cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)”
Số ký hiệu văn bản 30/KH-VQG
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 30/KH-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch biên soạn bổ sung và tái bản cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Hạnh
Tài liệu đính kèm 1Ke_hoach_bien_soan_sach_VQGHL20210813041612825_Signed.pdf