Công văn số 512-CV/TU ngày 07/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 512-CV/TU
Ngày ban hành 07/08/2021
Ngày hiệu lực 07/08/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 512-CV/TU ngày 07/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm CV_512-Tinh_uysigned_20210807113637600_20210807115133374.pdf