phát động phong trào thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND ngày 19/01/2024
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung phát động phong trào thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_Image_01409_20240122094402338320240122094409358_Signed_20240122111141135.pdf