tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu văn bản 27-CT/TW ngày 25/12/2023
Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 25/12/2023
Trích yếu nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cttw27.signed_20231226112007595_000.00.01.A38_000.00.36.A38.pdf