một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND ngày 20/12/2023
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_Image_00559_20231220031320520520231220031336693_Signed_20231220041234216.pdf