Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 10/2022/QH15
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Luật%20Thực%20hiện%20dân%20chủ%20ở%20cơ%20sở.pdf