về việc tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Số ký hiệu văn bản 1338/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung về việc tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_2023_11_13-CV_tuyen_truyen_mot20231113044834706_Signed_20231113045022878.pdf