về việc thông báo kết luận của Giám đốc VQG Hoàng Liên tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 29/TB-VQG ngày 13/11/2023
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung về việc thông báo kết luận của Giám đốc VQG Hoàng Liên tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KL_giao_ban_thang_11_20231113020231113043318063_Signed.pdf