về việc nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
Số ký hiệu văn bản 4241/UBND-NC ngày 6/11/2023
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung về việc nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_2023_311_nghiem_cam_uong_ruo2020231106022113092_Signed_20231106023215203.pdf