triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 402/KH-UBND ngày 30/10/2023
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_2023-10-31_(41)_2023103103373420231031033751139_Signed_20231031041119549.pdf