V/v tuyên truyền các chương trình mục tiêu Quốc gia
Số ký hiệu văn bản 1379/UBND-VH ngày 16/10/2023
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 14/10/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền các chương trình mục tiêu Quốc gia
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_tuyen_truyen_cac_202310160220231016111459990_signed.pdf