về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đảng bộ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Bảo
Tài liệu đính kèm 0_126_BS_TUsigned_20231016111416193_20231016112710163.pdf