về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 20/CT-TTg ngày 08/6/2023
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20-ct.signed.pdf