Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023 về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2023 về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_2023-02-01_-28-_2023020110463920230201104651205_signed_20230201121745021.pdf