Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản số 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng - Đầu tư
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 0_02_NQ_cua_HDND_ve_danh_muc_DVS20221020091528785_Signed_20221020092238677.pdf
1_02_Phu_bieu_DM_22101904220116320221020091533316_Signed_20221020092238692.pdf