Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 41/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực TĐ Khen Thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_image06495_202210130925401191120221013092605665_Signed_20221013100004498.pdf