Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Số ký hiệu văn bản 05/CT-TTg
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm ct-05-ttg.pdf