Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 04/CT-TTg
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm chi-thi-04-ct-ttg-2022-nhiem-vu-giai-phap-cap-bach-de-bao-ton-cac-loai-chim-hoang-da-di-cu-tai-viet-nam.pdf