Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về Bảo tồn và phát triển giống Nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 247/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về Bảo tồn và phát triển giống Nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm phu_bieu_03_20210527045535560520210527051043749_signed_20210528120548104.pdf