Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 49/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-149-qd-ttg-2022-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-da-dang-sinh-hoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050.pdf