Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 5/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2022-01-18_-15-_2022011801512220220118015148299_signed_20220118032405811.pdf