Văn bản cấp trên

 1  Quyết định Thủ tướng chính phủ   Về việc chuyển khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai QĐ 902002ttg.doc
 2  Quyết định  UBND tỉnh Lào Cai    Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai QĐ391.2002QĐ-UB.doc
 Quy định  UBND tỉnh Lào Cai Về tổ chức bộ máy vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai QD kem theo QD 391.doc
4 Quyết định                                            UBND tỉnh Lào Cai                                                                                                         Sửa đổi điều 2 bản quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy VQGHL tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2012/QDUBND                                                         QD 21.pdf
         
 5  Chỉ Thị  Tổng cục LN   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng  160419160857267010_CT-TTg.pdf
 6  Quy chế  Tổng cục LN  Quy Chế QL và SD CSDL giống cây LN  1604191610325720Quy_Che_QL_va_SD_CSDL_giong_cay_LN.pdf
 Sổ tay  Tổng cục LN  Sotay_CSDLGiong 8.3.2016  1604191611193260Sotay_CSDLGiong8.3.2016.pdf
 8  Kế hoạch  Tổng cục LN  KH_truyền_thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm_2016  1604191612113350KH_truyen_thongtronglinhvucLamnghiepnam_2016.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 2 327
  • Tất cả: 582366
Đăng nhập