Công chức, viên chức Vườn quốc gia Hoàng Liên tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 117

Công chức, viên chức Vườn quốc gia Hoàng Liên tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 1/12/2022 của Thị ủy Sa Pa về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong thời gian 02 ngày (05-06/12/2022) tại điểm cầu Hội trường Công an thị xã Sa Pa có Lãnh đạo, CCVC thuộc 03 đơn vị: Vườn quốc gia Hoàng Liên; Công an thị xã Sa Pa; Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa đã tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết.

 Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tổ chức để quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận đến Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể các cấp và Cán bộ, Đảng viên nhằm nâng cao về nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; Đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6 trong các tầng lớp Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Trong buổi sáng 05/12, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt chuyên đề thứ nhất “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 01/11/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XIII) với các nội dung cơ bản: Quá trình xây dựng Nghị quyết; Quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; Mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ quán triệt, học tập chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

anh tin bai
anh tin bai

Quang cảnh CCVC dự Hội nghị tại điểm cầu Công an thị xã Sa Pa

 

Minh Huế - Phòng KHTC


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập