Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2023
Lượt xem: 5466

Sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề luôn được Chi bộ Văn phòng quan tâm, thực hiện nghiêm theo quy định của Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 9 vừa qua, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III/2023 với chủ đề: "Xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chi ủy Chi bộ Văn phòng đã quán triệt toàn diện, đầy đủ các nội dung của chuyên đề đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Thị Thanh Luật - Bí thư Chi bộ đã gợi ý nội dung thảo luận để các đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công; Bởi “đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công, đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phát huy và phấn đấu.

Nội dung chuyên đề đã được các đảng viên trong chi bộ thảo luận và đóng góp ý kiến sôi nổi, tích cực, đưa ra các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng đoàn kết tại chi bộ.

anh tin bai

Các đồng chí đảng viên thảo luận

Thông qua nội dung sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên trong chi bộ đã nghiên cứu, lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm thước đo về chuẩn mực đạo đức, lối sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

Qua buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng thống nhất  xây dựng chi bộ thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh theo đúng các luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi trọng thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ Văn phòng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Tự giác nhận khuyết điểm và sai sót của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho người khác.

Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời; luôn tập hợp, đoàn kết mọi người trong chi bộ, tôn trọng những điểm khác biệt của mỗi cá nhân, không trái với lợi ích chung của tập thể; tăng cường quan hệ mật thiết giữa các gia đình, cá nhân mỗi đồng chí trong chi bộ; góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động. Luôn luôn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi cá nhân để phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí.

Năm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi uỷ trong tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của chi bộ; Phải tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và các phòng, đơn vị trong VQG Hoàng Liên.

Sáu là,cấp ủy phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ trong Chi bộ. Thường xuyên động viên các đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết trong chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Văn phòng thống nhất nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó nhất là sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên yêu thương giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc sống cũng như trong công việc. Thời gian tới, tập thể chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng VQG Hoàng Liên ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Minh Huế - Phòng KHTC

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập