Quyết định số 142/QĐ-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Quyết định thành lập Ban biên tập cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)”
Số ký hiệu văn bản 142/QĐ-VQG
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định số 142/QĐ-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Quyết định thành lập Ban biên tập cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Hạnh
Tài liệu đính kèm QD_thanh_lap_ban_bien_tap_cuon20210813042558733_Signed.pdf