Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
Số ký hiệu văn bản 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 18_CD_CTUBND_ve_phong_chong_2020210802091408141_Signed_20210802092527345.pdf