Văn bản số 3475/UBND-NLN ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Văn bản về việc tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3475/UBND-NLN
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 24/07/2021
Trích yếu nội dung Văn bản số 3475/UBND-NLN ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Văn bản về việc tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3475_CV_Tang_cuong_thuc_hien_giup20210729015407388_Signed_20210729031517617.pdf