Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 38/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2021-07-19_(1)_20210719085035820210719085056398_Signed_20210719085559399_000.00.36.H38.pdf