Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Chỉ thị về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 15/CT-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Chỉ thị về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm UBND_Chi_thi_ung_dung_cong_ngh20210702073418556_Signed_20210702083246923.pdf